»

BLUETRONIC for DIRECT INJECTION

For the new modelws with direct injection we offer BLUETRONIC 4.4DI

Системите за директно впръскване се различават от стандартните бензинови горивни инжекционни системи не само коструктивно, но и като електроника и алгоритъм на работа.

Основната разлика се вижда още от наименованието - впръскването се извършва директно в цилиндъра, а не върху клапана както е при другите системи. Освен това количеството се определя съвместно от две величини - налягане на горивото и времето на впръскване.

При старите системи налягането на горивото е относително ниско (2-4 BAR) но постоянно, в системите за директно впръскване налягането се променя с цел за по-кратко време да се да се достави необходимото гориво в цилиндъра(20-80 BAR). Управлeнието на бензиновите инжектори е по два кабела:

Положителния полюс е с ШИМ и в повечето случаи е със стартов импулс 60-70V. (При старите системи на този край има постоянно +12V.)

Отрицателния полюс подава маса за време между 0,3 и 2,2mS. (При старите системи времето е между 2,0 и 20,0mS.)

Има изключения, при някои модели на VW и Audi стартовия импус на бензиновите инжектори е 12V.

Веднага става ясно че времето на впръскване на бензиновите инжектори е недостатъчен фактор по който да се води газовия контролер.

BLUETRONIC 4.4DI има алгоритъм за "синхронизиран" самостоятелен режим с добавено бензиново впръскване. Добавеното бензиново впръскване е важен фактор за опазване на бензиниовите инжектори по време на работа на газ.

Поради спецификата на отделните модели автомобили и малкото информация за тях, този контролер се подготвя индивидуално за всяка марка по заявка от сервиза в който ще се монтира.

При наличие на широколентова ламбда сонда, задължително се добавя модул - BTWBIF2 между нея и контролера BLUETRONIC 4.4DI.

Налична информация и карти до момента има за:
MITSUBISHI GDI, CITROEN C5, MAZDA CX-7.