»

BLUETRONIC за ДИРЕКТНО ВПРЪСКВАНЕ

За новите модели автомобили с директно впръскване се предлага BLUETRONIC 4.4DI

Системите за директно впръскване се различават от стандартните бензинови горивни инжекционни системи не само коструктивно, но и като електроника и алгоритъм на работа.

Основната разлика се вижда още от наименованието - впръскването се извършва директно в цилиндъра, а не върху клапана както е при другите системи. Освен това количеството се определя съвместно от две величини - налягане на горивото и времето на впръскване.

При старите системи налягането на горивото е относително ниско (2-4 BAR) но постоянно, в системите за директно впръскване налягането се променя с цел за по-кратко време да се да се достави необходимото гориво в цилиндъра(20-80 BAR). Управлeнието на бензиновите инжектори е по два кабела:

Положителния полюс е с ШИМ и в повечето случаи е със стартов импулс 60-70V. (При старите системи на този край има постоянно +12V.)

Отрицателния полюс подава маса за време между 0,3 и 2,2mS. (При старите системи времето е между 2,0 и 20,0mS.)

Има изключения, при някои модели на VW и Audi стартовия импус на бензиновите инжектори е 12V.

Веднага става ясно че времето на впръскване на бензиновите инжектори е недостатъчен фактор по който да се води газовия контролер.

BLUETRONIC 4.4DI има алгоритъм за "синхронизиран" самостоятелен режим с добавено бензиново впръскване. Добавеното бензиново впръскване е важен фактор за опазване на бензиниовите инжектори по време на работа на газ.

Поради спецификата на отделните модели автомобили и малкото информация за тях, този контролер се подготвя индивидуално за всяка марка по заявка от сервиза в който ще се монтира.

При наличие на широколентова ламбда сонда, задължително се добавя модул - BTWBIF2 между нея и контролера BLUETRONIC 4.4DI.

Налична информация и карти до момента има за:
MITSUBISHI GDI, CITROEN C5, MAZDA CX-7.